Silný, nárazovitý vítr vítr zejména v horských oblastech— SITUACE —

Dominantním faktorem určujícím charakter počasí ve střední Evropě bude i nadále mohutná výšková frontální zóna(dále jen VFZ) nacházející se mezi stř. a S Evropou. Ta odděluje oblast na J Evropy, ovlivněnou především rozsáhlou oblastí vysokého tlaku vzduchu nad Z Středomořím od oblasti s cyklonálním charakterem počasí zasahujícím zejména Skandinávii. V oblasti pod VFZ v nižších a přízemních hladinách se stále bude soustředit převážná část tlakového gradientu mezi středy tlakových níží na severu a tlakovou výší nad Středomořím, což povede k výskytu silného nárazového větru v části střední Evropy, včetně našeho území.

— PŘEDPOVĚĎ —

Během celého dne očekáváme silný nárazovitý vítr. Modely se poněkud liší ve svých odhadech rychlostí proudění v 700, 850 a 925hPa. Model GFS trvá (hlavně na severu) na rychlostech proudění v 850 a 700 plošně přes 30m/s, a v 925hPa přes 25m/s. ECMWF je mírnější, uvažuje povětšinou s rychlostí větru v 700 a 850hPa kolem 25m/s, na severu ojediněle 30m/s. Neočekáváme, že by se směr proudění výrazně měnil, takže i nadále půjde proudění víceméně paralelně s horskými pásmy, nebo je bude protínat pod poměrně malými úhly. Největší úhel by měl svírat s Krušnými horami a Šumavou, takže na těchto místech předpokládáme dobrou šanci pro zesílení nárazů větru tímto způsobem, nicméně topografické podmínky na Šumavě mohou nárazy limitovat. Na většině horských oblastí zaznačených ve stupních 1 a 2 předpokládáme nárazy větru kolem 25m/s, ojediněle až místy, zejména v oblasti označené stupněm 2 počítáme s nárazy přes 30m/s (týká se to hlavně holých horských hřebenů a jiných exponovaných míst.) Stupeň 2 byl však vydán na zaznačené oblasti kvůli vyšší pravděpodobnosti a četnosti těchto nárazů, není výloučen náraz ke 30m/s i v jednotkových oblastech, mělo by se ale jednat jen o velmi ojedinělý jev. Vítr by se měl utišovat až v neděli.
Co se níže položených oblastí týče, situace bude silně záviset na vertikálním teplotním zvrstvení spodních vrstev troposféry ale i dalších faktorech. Jak český tak slovenský Aladin naznačují možnný výskyt nárazů větru přes 20m/s, zejména pak na západě ČR, kde by se navíc mohla projevit dynamická brázda za Krušnými horami, ale podobně silně nárazy nelze ojediněle vyloučit i v jincýh oblastech zejména na exponovanýhc místech. Pro elkou část Čech proto dáváme stupeň 1 i pro níže položeneé oblasti s tím, že nárazy větry se budou týkat zejména kopcovitých částí techto regionů. Zejména slovenský Aladin pak naznačuje možnost výskytu nárazů větru kolem 20m/s v oblasti Malých Karpat a okolí Bratislavy, což ale bude silně záviset na skutečných rychlostech proudění ve spodních ca 1-2km. Proto i pro tuto oblast dáváme stupeň č. 1 i přes určitou nejistotu. Situaci budeme podle našich možnosti nadále monitorovat.