Silný nárazový vítr s nárazy nad 20m/s, na horských hřebenech přes 30 m/s. Na horách v kombinaci se sněžením.— SITUACE —

V rámci rozsáhlé dlouhovlnné brázdy nad SZ Evropy bude v silném výškovém proudění přes sever stř. Evropy postupovat směrem k východu mělká tlaková níže. Mezi ní a tlakovou výší nad JZ Evropou dojde k zesílení tlakového gradientu, což bude mít za následek zesilování větru při zemi. Frontální systém spojený s touto cyklonou navíc přinese výraznější srážky, jež budou ve vyšších polohách sněhové. Nelze vyloučit přechodný výskyt smíšených a mrznoucích srážek.

— PŘEDPOVĚĎ —

Modelové předpovědi počítají s nástupem zesilování větru během denních a večerních hodin, přičemž se počítá s rychlostmi větru v hladině 850 hPa plošně kolem 30 m/s, s možností lokálního přechodného zesílení nad 33 m/s. Teplotní zvrstvení spodních vrstev atmosféry bude zejména v noci stabilnější a tak bude ztížen přenos hybnosti k zemskému povrchu, i tak lze očekávat nárazy nad 20 m/s i v nižších polohách. Největší šance na výskyt silných nárazů se zdá být v JZ-J polovině Čech a na J Moravy a to nejprve během středečního odpoledne a poté zejména v noci na čtvrtek. Nelze vyloučit ani přechodně zesílené proudění v rámci Moravské brány na S Moravy. Ve vyšších polohách a zejména na exponovaných místech, lze počítat s výsketem nárazů nad 25 m/s, v rámci horských hřebenů pak s rychlostmi větru v nárazech nad 30 m/s. Na hřebenech Krkonoš pak mohou nárazy větru dosahovat až síly orkánu, ojedinělé nárazy o síle orkánu nelze vyloučit ani na hřebenech Krušných hor a Jeseníku. Silný vítr bude na horských hřebenech doprovázen i sněžením, které může být přechodně silné a v kombinaci s nízkými teplotami tak pravděpodobně dojde k výskytu blizzardu.
Silný vítr by se měl projevit na Slovensku v rámci nížin zejména na JZ, kde lze čekat výskyt nárazů větru až 20 – 25 m/s, dále pak v rámci horských hřebenů na Z a S Slovenska. V rámci hřebenů a vrcholových částí Tater lze též počítat s možností ojedinělých nárazů o síle orkánu. Vítr bude i zde kombinován se sněžením, jež může být během přechodu frontálního systému i velmi vydatné.
Z výše uvedených důvodů vydáváme na velkou část území ČR a na část SR stupeň č. 1, zejména kvůli větru. Co se týče hor, na Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky a V. a N. Tatry vydáváme stupeň č. 2, a to na možnost výskytu nárazů větru až o síle orkánu navíc přechodně v kombinaci se silným sněžením a nízkými teplotami.