Jan ŠvarcÚvod k víkendu 6. a 7. června 2020

Na víkend 6. a 7. června se pro východní polovinu republiky rýsovala velmi zajímavá situace s potenciálně nebezpečnými bouřkovými projevy. Přes Severní moře postupovala poměrně hluboká tlaková níže, v jejímž západním proudění k nám postoupila její studená fronta. Ta se v oblasti střední Evropy začala vlnit. Mezi západní a východní částí se vytvořil poměrně ostrý teplotní kontrast. Ideální živné prostředí pro bouřky…

Čelo prozatím téměř neaktivní fronty se odpoledne 6. června nacházelo na ose České Budějovice – Hradec Králové. Situace se změnila po 18. hodině, kdy u Českých Budějovic vznikla první výraznější bouřková buňka, která díky dobré dynamice prostřední ve spodních 6 km začala rotovat a následně také sypat kroupy. Následoval explozivní vývoj dalších buněk severněji. Na ose Dačice – Jihlava – Rychnov nad Kněžnou již postupovala od jihozápadu k severovýchodu výrazná squall line. 

Radarový snímek: 6. 6. 2020 v 18:00 UTC
Zdroj: ČHMÚ

Supercelární buňka, která vznikla u Českých Budějovic, začala za Chlumem u Třeboně sypat 2 cm kroupy. Při své cestě kolem rakouského pohraničí vysypala jižně od Dačic až 4 cm kroupy. Nakonec ji po úctyhodných 120 km dohnala celá linie, do které se posléze u Třebíče vnořila. Buňka produkovala 2 – 4 cm kroupy na trase mezi Chlumem u Třeboně a Jemnicí (tedy asi 50 km). Přítomnost krup dobře detekovaly i boční řezy odrazivosti. 

V tu chvíli již postupovala mohutná linie táhnoucí se od rakouského Zwettlu až k Jeseníku a do jižního Polska. Bouřky byly doprovázeny lokálně nejen krupobitím, ale i výraznou bleskovou aktivitou a přívalovými srážkami. Stanice v okolí Jihlavy, Žďáru nad Sázavou a Žamberka zaznamenaly srážkové úhrny kolem 40 mm. Oblasti s nejintenzivnějšími bouřkovými projevy tentokrát poměrně dobře vyjadřuje mapa bleskových výbojů z 6. června s těžištěm bleskové aktivity na Jihlavsku, Dačicku a pak v oblasti přechodu supercelární bouřky z jižních Čech k Třebíči.

Radarová animace ČR 6.6.2020 16:00 – 22:00 UTC
Zdroj: ČHMÚ


J. Kouřil, O. Zachař

Na tento den jsme se s kolegou Otou Zachařem připravovali už pár dní dopředu, jelikož modely predikovaly velice pěknou situaci. Čím více se tento den přibližoval, tak se ale modely začaly trochu rozcházet a my začali nad touto situací trochu váhat, protože to nemáme zrovna blízko.

Modely predikovaly slušné podmínky někde u Brna, avšak to vypadalo na méně dynamiky. My jsme ale věřili, že realita bude o poznání zajímavější a proto přišlo rozhodnutí… Jedeme!!!

Já jako Liberečák a Ota jako Ústečák jsme se kolem 13:00 hodiny setkali v Praze, přemístili do jednoho auta a pokračovali směrem Brno. Při průjezdu Jihlavou a sledování situace na radaru a polohy fronty na satelitních snímcích jsme si řekli, že sjíždíme u Velkého Meziříčí. Do Brna se nejede, modely se totiž pletou a nejzajímavější to bude tady, více směrem na západ! Toto bylo zásadní rozhodnutí! 

Po sjezdu z dálnice jsme začali hledat nejlepší místo na pozorování a to se nám povedlo prakticky hned za sjezdem. Na polní cestě se nám otevřel nádherný výhled na západ směrem na Znojmo. Zhruba po hodině a půl smažení se na slunci se v dáli začalo cosi dít ☺. Začala se rozvíjet parádní konvekce a jedna bouřka za druhou totiž doslova mířila přímo k nám. 

Když se začala přibližovat první bouřka a začal se přímo před námi tvořit obrovský shelf cloud, tak z nás začal doslova tryskat adrenalin. Začalo to, kvůli čemu jsme tuto cestu absolvovali. Tma, vítr, blesky (drtivá většina CC). Tohle byla ale jen předehra… Čekali jsme totiž hlavně na to, co se hnalo z Rakouska přes Znojmo přímo k nám. Nejdřív jsme měli obavu, jestli vůbec něco uvidíme, protože bylo po první bouřce všude spoustu oblačnosti. Obloha se naštěstí začala trošku vyjasňovat a v dáli nad obzorem se začalo cosi rýsovat! Byl tam ještě větší shelf cloud než před tím. Začalo další divadlo… Projevy byly obdobné jako u první bouřky, ale u téhle byl déšť mnohem intenzivnější. Z polí se doslova valily potoky vody a bylo vidět sotva na dva metry.

Jedna buňka je pravděpodobně LP supercela, okem vypadala předpisově, ale jak rychle vznikla, tak se rozpadla. Další byla asi spíš multicela a jedno bow echo. Doprovodné jevy nebyly nijak extrémní. Šlo o přívalový déšť a menší krupky. Co však bylo úžasné, že každá buňka měla brutální inflow, doslova všechny mraky kolem tahala do sebe, jako remorker parník, a vítr, který šel do bouřky, byl opravdu silný. 

Tenhle výlet byl opravdu parádní a pro nás dva to byla nejlepší situace této sezony. Do dnes jsme rádi, že jsme se nakonec rozhodli jet. Celou cestu zpátky do Prahy jsme byli jak malí kluci a v autě jsme řvali, že jsme rozbili jackpot 😀 

Parádní chase, díky Moravo!


Jan Švarc, Monika Záhorcová – Syrovice (okr. Brno-venkov) – 6. 6. 2020

S výhledem toho, že pokud se budě něco v naší lokalitě dít spíše až v podvečerních hodinách, jsem vyrazil dopoledne na chatu. Po očku jsem sledoval odpoledne radar. Dlouhou dobu se nic nedělo. Prvotním impulsem, který mě rozhoupal k výjezdu, byla buňka, která šla přes rakouské pohraničí. Přece jen do Znojma je to hodinka a něco a zdálo se, že bychom to mohli stihnout za světla. Vyzvedl jsem Monču, prohodili jsme řidičské pozice a mezitím jsem zmobilizoval Radima v Rajhradě. Vývoj na radaru vypadal dobře, nové buňky rostly i na Vysočině. My měli ovšem v hledáčku tu točící se na jihu. Vyzvedli jsme tedy Radima a vyrazili směrem ke Znojmu. K naší smůle osamocenou supercelu, co přežila asi 120 km cestu, dohnala SQL a pohltila ji… Jako cena útěchy se mohla jevit varianta B)… z Rakouska postupovala další podezřelá buňka směrem k severovýchodu. Šlo o poslední buňku na jižním konci linie, proto to byl poněkud rizikovější podnik, ale vlastně už jsme neměli jiných šancí. Fronta či konvergence, na které bouřky fungovaly, se k východu posouvala jen velmi neochotně. 

Dojeli jsme k obci Branišovice, kde jsme našli slušný výhled na jih a jihozápad, jak jinak než u hnojníku. Už se celkem stmívalo a buňka se rozhodla při svém postupu na severovýchod zmizet do Krumlovského lesa. Jak říkal Radim, to je pokaždé… Situace pro fotografa vskutku k breku. Z dálky jsme viděli při záblescích viditelnou sníženinu podobající se wall cloudu. Ale na nějaké rozumné focení to bylo příliš daleko. Navíc se nám čím dál více schovávala za lesy. Bez jediné fotky jsme se tedy rozhodli pro úprk zpět k Brnu do Syrovic. 

střihem větru. Vybalili jsme stativy a pár fotek se povedlo vyfotit včetně vzdálené sníženiny připomínající wall cloud. Bouřka při svém postupu k Brnu dále slábla, z blesků se stala převážně CC a IC záležitost. Po chvíli jsme focení zabalili, protože prostě nebylo co… Druhý výjezd sezony pro změnu na jih se až tak nepovedl… 

Úvod k neděli 7. června

Vzhledem k tomu, že se jednalo o zvlněnou studenou frontu, její postup dále k východu byl velmi neochotný. Synoptická situace nebyla příliš odlišná od té sobotní. Již v dopoledních hodinách se začaly tvořit na linii konvergence první jednobuněčné bouřky, které postupovaly v jižním proudění dále nad střední Moravu a Jeseníky.

Mezi 16. – 17. hodinou se na severním úbočí Alp začal formovat výraznější bouřkový systém v podobě MCS, který v jižním proudění postupoval k severu. Před osmou hodinou večerní dorazil na Znojemsko a Třebíčsko, doprovázen silným větrem. Bouřky doprovázel také přívalový déšť a intenzivní blesková aktivita. V pásu od Moravských Budějovic po Jeseníky spadlo převážně mezi 40 – 60 mm místy i přes 80 mm.

Radarový snímek ČHMÚ ze 7. 6. 2020, 17:20 UTC
Zdroj: ČHMÚ

Nejzávažnější byla situace na Olomoucku a Šumpersku, kde docházelo k obnově bouřkových buněk na úpatí Nízkého Jeseníku. Dobře patrný je přechod jednotlivých buněk z animace níže. V oblasti spadlo i více než 80 mm.

Již nasáklá půda z předešlých dešťů nedokázala takové množství udržet a začala ze svahů stékat do údolí. Extrémní srážky zasáhly především povodí Oskavy a Dražůvky, potažmo jejich levostranné přítoky. Z přilehlých kopců a svahů se valily bahnotoky s větvemi a stromy, které zaplavily obce v údolí. Mezi vůbec nejpostiženější obce se tedy řadily Šumvald, Břevenec, Uničov a jeho místní části Dolní Sukolom, Oskava a Dlouhá Loučka. V těchto obcích byly evakuovány desítky obyvatel. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje během večera zasahoval u více než 160 událostí spojených s bouřkami. Z toho 90 jich bylo evidováno v ORP Uničov a 50 v ORP Šumperk. 

Rozsah škod ale odhalilo až denní světlo. Na mnoha místech vystoupala voda i více jak jeden metr vysoko. Škody na obydlích byly enormní. Statici doporučili demolici několik staveb. V Šumvaldu jen dle předběžných odhadů povodeň zasáhla na přímo více než 300 objektů. Poškozena byla také energetická a dopravní infrastruktura. V následujících dnech pomáhalo více než 60 profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů s likvidací následků povodně. Do pomoci s úklidem desítek tun poškozeného materiálu se zapojila i armáda a dobrovolníci. Rozsah škod dobře dokumentují videa a fotografie od HZS Olomouckého kraje a Luďka Nečase níže. V dalších zdrojích jsou podrobné informace od HZS Olomouckého kraje ohledně nasazení jednotek počtu použité techniky a vůbec celého vývoje při přívalových povodních v oblasti.

Video:

https://www.facebook.com/hasici.olomouc/videos/745176672886699/
https://www.pozary.cz/clanek/230210-jiz-nekolik-dni-likviduji-hasici-nasledky-bleskovych-povodni-v-olomouckem-kraji/
https://www.youtube.com/watch?v=5Gkiyqnqa48&feature=emb_title&ab_channel=Lud%C4%9BkNe%C4%8Desan%C3%BD

Informace od HZS Olomouckého kraje

https://www.hzscr.cz/clanek/ze-zaplavenych-obci-hasici-odvazi-tuny-poskozeneho-materialu.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-likviduji-nasledky-povodni-cerpaji-studny-i-sklepy-stabilizuji-objekt.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/dve-stovky-hasicu-odstranovaly-nasledky-lokalnich-povodni.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-olomouckeho-kraje-menu-informacni-servis-zpravodajstvi-2020-cerven-nasledky-privalovych-destu-resi-temer-30-jednotek.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/aktualizace-hasici-zachranili-ze-zatopenych-obci-desitky-obyvatel.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-v-zaplavenych-obcich-zachranovali-zivoty-a-likvidovali-nasledky-povodni.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-zasahuji-v-oblasti-postizene-povodni-uz-sesty-den.aspx

Poté co bouřky napáchaly značné škody v Olomouckém kraji, přesunuly se dále k severovýchodu. V Moravskoslezském kraji se začala kompaktnost systému tříštit, a tak ubylo výraznějších projevů spojených s bouřkovou aktivitou. Systém opustil hranice ČR v již značně zesláblé podobě někdy okolo půlnoci.

V mapách níže ještě analyzovaná souhrnná srážková a blesková data za celý víkend 6. a 7. června 2020.

Jan Švarc, Monika Záhorcová – Otinoves (okr. Prostějov) 7. 6. 2020

Po tak trochu promarněné sobotě jsme doufali v nápravu v neděli. Nicméně brzy naskakující single buňky nás zrovna optimismem nenaplňovaly. Navíc buňky postupující o jihu vznikaly většinou přímo u nás a odcházely dál na sever. Čekali jsme tedy na večer, zda-li dorazí systém z Rakouska. Vzhledem k tomu, že hlavní lajna šla poněkud západněji, museli jsme na Drahanskou… Jak rádi tam jezdíme… Z lesů po kůrovci už moc nezbylo, ale těch výhledů tam moc není. Nakonec jsme se rozhodli zastavit mezi Odrůvkami a Otinovsí. Postupující lajna za Brnem nečekaně zeslábla, aby pak nabrala na síle na Prostějovsku. Tak jsme holt trefili do černého, tedy do díry… Nakonec se povedl jeden blesk u Kojálu, a pak už velmi po tmě nízko ležící roll cloud u Studnic po cestě domů. Z hlediska bouřek tedy povedený víkend. Po stránce focení už poněkud slabší.


Matěj Grék

Tento den jsem měl denní službu na Mošnově. S kolegou Tomášem Daňkem, který měl toho dne volno, jsme se domluvili, že bychom v případě příznivé situace podnikli k večeru výjezd. To, co uvidíme jsme však nečekali.

Už kolem 10 UTC naskakuje prvotní konvekce, zatím ve formě chaotických unicel. Pár jader se nachomýtne také poblíž letiště.

Radarový snímek ČHMÚ s detekcí blesků Blitzortung.org zobrazující situaci u Mošnova

Po skončení služby jsem se s Tomem domluvil, že se k němu připojím u Olomouce, kde už nějakou dobu pozoroval. Po setkání a krátkém zhodnocení situace jsme se posunuli kousek na SZ k Luběnicím. Tam nás překvapil shelf cloud v dálce a tmavé základny nově vznikající konvekce.

Radarový snímek ČHMÚ s detekcí blesků Blitzortung.org zobrazující situaci u Luběnic

Tomášova intuice a zkušenosti se v tu dobu hodily. Zavelel přesunout se na východ Olomouce ke Svatému Kopečku, jelikož nám prakticky nad hlavou vznikala nová jádra. Pod Svatým Kopečkem jsme pak zůstali až do příchodu systému, na kterém byl velmi hezký shelf cloud. Blesky byly bohužel povětšinou schovány ve cloně deště a krupobití. Kroupy naštěstí velké nebyly, jejich velikost nepřesahovala jeden centimetr.

Radarový snímek ČHMÚ s detekcí blesků Blitzortung.org zobrazující bouřkový systém přecházející přes Olomouc

Po přechodu systému od Toma nepřišla zrovna pozitivní zpráva. Po zhlédnutí hlášení HZS totiž zjistil, že je v celé oblasti Uničovska hlášeno nespočet čerpání vody. Rozhodli jsme se jet situaci zdokumentovat. Nečekali jsme však, že to bude až tak zlé.

Už po vyjetí ze Šternberka jsme občas narazili na potoky vody, proudící z polí na silnice.

© Matěj Grék

Naše trasa následně vedla přes Komárov, Dlouhou Loučku, Plinkout, Šumvald až přes Dolní Libinu, zpět směrem na Šternberk. Mnohokrát jsme byli odstřihnuti neprůjezdnou silnicí. Z potoků se stala řeka, která s sebou táhla celé kmeny, trámy dřeva. Byly poškozené mostky, vytopené rodinné domy.

Velmi zneklidňující byla temně černá obloha, která byla osvětlena pouze vzdálenými majáky záchranných služeb – ve valné většině obcí totiž nefungovala elektřina. Po vymotání z vesnic jsme tedy zamířili zpět na Šternberk, kde jsme se rozloučili, rozdělili a já jel domů do Ostravy.

Radarová sumace upravená a data ze srážkoměrné sítě ČHMÚ

Na FB skupině Amatérské meteorologie pro veřejnost jsem zveřejnil veškerou fotodokumentaci včetně míst a časů pořízení:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1650206658472794&set=pcb.1704004143073109
https://mapy.cz/s/nebonuvula


J. Kaňovský – Černotín (okr. Přerov)

Dne 6. června byl klasický letní den ve vlhkém jižním proudění, kdy bouřky vznikaly už od brzkého odpoledne na jižní Moravě s postupem k severu. Mě celý den míjely západně v uctivé vzdálenosti a sem se natahovaly pouze kovadliny. To trvalo až do večera, kdy několik bližších jader vyprodukovalo i pár viditelných blesků. 

Jak už to ale bývá, kde není energie využita přes den, tam se to rozjede večer. A tak se také stalo. JZ ode mě vyskočila bouřka, která měla celkem vysokou základnu a začala produkovat četné blesky zejména mezimračné. Tato rychle zdechla, ale na jejím místě vyrostla další a začala opět postupovat v její dráze. Opět se rozjela blikačka, ale tentokrát už to stálo za to, většina blesků byly čárové a větvené z jádra do kovadliny, která se zvolna natahovala k severovýchodu. Občas z toho sjel čárový blesk do země. Začal jsem fotit ony blesky. Další buňka vyrostla opět jižně od té předchozí, která byla stále aktivní. Opět čárové CC blesky v kovadlině a pár čárových blesků do země. Aktivita byla velmi vysoká na to, že bouřky měly vyvýšené základny. Doslova se jednalo o festival CC blesků, z nichž dost se mi jich podařilo zachytit na fotografie. 

Nečekal jsem ten večer tak vysokou aktivitu od malých buněk. Jednoznačně co do fotek nejlepší noční bouřky sezony. Další den (7. 6.) se opakoval podobný scénář, kdy se večer mocně blýskalo v kovadlinách bouřek na Olomoucku, kde způsobily bleskové povodně. Další bouřky šly k Černotínu od jihu, jedna z nich nás zasáhla za doprovodu mohutné blikačky v mracích svým jádrem, doprovázená kroupami a silným deštěm. Z tohoto dne ale žádné fotky nemám.


Související odkazy:

hzscr.cz – Hasičský záchranný sbor Český republiky
blitzortung.org – A world-wide, real-time, community based lightning detection and lightning location network with live lightning maps
chmi.cz – Český hydrometeorologicky ústav