J. Drahokoupil, D. Drahokoupilová – Brandýsek, okr. Kladno

Předpověď Estofexu na tento den jasně ukazovala, kde bude těžiště bouřek… Střední Čechy – naše zájmová oblast – to ovšem být neměla. Nicméně i v oblasti mezi „jedničkami“ se dokáže nakonec něco vytvořit, což byl tentokrát náš případ…
Byli jsme sice v oblasti s 50% šancí na bouřku, ale celý den nic nenasvědčovalo tomu, že bychom se měli ve Středních Čechách něčeho dočkat. Většina konvekce se odehrávala jen díky orografii pohraničních hor a ani tak to nebylo nic výrazného. Během odpoledne došlo i jakémusi pokusu o konvekci východně od nás, který chvíli vypadal i celkem fotogenicky, ale jinak byl úplně neškodný. Zmohli jsme se tak jen na timelapse a pár fotek z domova. Po 21. hodině pak ustaly veškeré konvektivní procesy a vypadalo to na klidnou noc. Nad republikou nebyla jediná bouřka, jediný blesk.

Cb v dobré kondici :-) - autor: Dagmar Müllerová  Cb již za svou nejlepší fází - autor: Dagmar Müllerová
protáhlá kovadlina rozpadajícího se Cb - autor: Dagmar Müllerová

Už jsme se prakticky chystali jít spát, ale tradiční poslední pohled na radar odhalil, že se nečekaně začíná zase něco dít. Mezi Plzní a Táborem se kolem 22. hodiny objevily 3 věžovité kumuly, které krátce po svém vzniku prošly stádiem klinické smrti, aby dva z nich nakonec zůstaly „při životě“. Kumul nejblíže Plzni se poté rychle rozjel do stádia bouřky, která vykazovala velmi vysokou frekvenci blesků. Brzy jsme na obloze rozeznali obrysy vznikající bouřky a krátce na to jsme již pozorovali čím dál četnější záblesky nejprve v horní partii oblaku. Bouřka se začala rychle rozrůstat, začala vznikat další konvektivní jádra a během chvíle se z toho stal multicelární shluk, který se rychle rozrůstal a zároveň posouval k severu. To už jsme si po krátkém pozorování z domova urychleně balili techniku a mířili do terénu. Ne nijak daleko – jen na naše oblíbené místo na Rovinách nad Brandýskem, kde jsme už tolikrát vyfotili pěkné záběry a kde je lepší výhled než z domova.

Radarová animace v zoomu s detekcí blesků Blitzortung zobrazující vývoj a postup noční bouřky od Plzně směrem Ústí nad Labem.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Blitzortung.org
Velikost: 9223 kB

Vypadalo to, že bouřka projde západně od nás. Tak to máme rádi, když můžeme nerušeně fotit a nemusíme bouřku nahánět nebo před ní ustupovat. Tohle se nestává často a myslím, že jsme si to nakonec náležitě užili. V mraku to blikalo jako na diskotéce, ale dlouho jsme žádné pořádné blesky neviděli. Tak jsme ani nevěděli, kam mířit našimi objektivy… blýskalo se ve více směrech, ale nějak jsme si to rozdělili a každý jsme se věnovali té své části bouřky, kterou jsme si dohodli. Nakonec se začaly objevovat i CG blesky, i když zatím daleko a skryté v dešťové cloně…

Noční blikající Cb se vzdáleným CG bleskem - autor: Dagmar Müllerová  CG blesky na západě IV - autor: Jan Drahokoupil
CG blesky na západě I - autor: Jan Drahokoupil  CG blesky na západě II - autor: Jan Drahokoupil  CG blesky na západě III - autor: Jan Drahokoupil
CG blesky na západě V - autor: Jan Drahokoupil  CG blesky na západě VI - autor: Jan Drahokoupil  CG blesky na západě VII - autor: Jan Drahokoupil
CéGéčka za vrtulemi - autor: Dagmar Müllerová  Blesková aktivita se přesouvá za vrtule - autor: Dagmar Müllerová
CG blesky za vrtulemi - autor: Jan Drahokoupil  Rozvětvené CG blesky I - autor: Jan Drahokoupil
Rozvětvené CG blesky II - autor: Jan Drahokoupil

Blesky za vrtulemi - autor: Dagmar Müllerová  Najdi srdíčko.. :-) - autor: Dagmar Müllerová
Moje Top fotka sezóny :-) - autor: Dagmar Müllerová
Les větvičáků :-) - autor: Dagmar Müllerová
Blesky opouští prostor vrtulí - autor: Dagmar Müllerová  a další CG skupinka :-) - autor: Dagmar Müllerová
další skupinka CG blesků.. - autor: Dagmar Müllerová
Rozvětvené CG blesky III - autor: Jan Drahokoupil  Rozvětvené CG blesky IV - autor: Jan Drahokoupil
Rozvětvené CG blesky V - autor: Jan Drahokoupil
Rozvětvené CG blesky VI - autor: Jan Drahokoupil  Skupina CG blesků - autor: Jan Drahokoupil
Složenina čtyř expozic - autor: Jan Drahokoupil

Elektrický dinosaurus :-) - autor: Dagmar Müllerová
Blesk přes celou oblohu :-) - autor: Dagmar Müllerová  Vzdalující se větvené CG blesky _ 3 - autor: Dagmar Müllerová
Vzdalující se větvené CG blesky _ 2 - autor: Dagmar Müllerová
Vzdalující se větvené CG blesky _ 1 - autor: Dagmar Müllerová

Jak to tak ale bývá, situace se vyvíjela, a tak jsme stejně dlouho nevydrželi s jednou kompozicí a nakonec jsme oba sledovali stejnou oblast – lokalitu za vrtulemi Větrných elektráren Pchery. Frekvence výbojů klesla, ale zato prakticky všechny blesky byly typu CG a to mnohdy větvené a několik výbojů naráz. To byla podívaná!


M. Janoušek – Slaný, okr. Kladno

Na předpovědi si teď už moc nevzpomínám, ale byla tu šance na nějaké silnější bouřky, ač jsem si po tom nespočtu propadáků moc velké iluze nedělal. První projev bouřkové činnosti jsem zaznamenal ještě cestou z práce na zastávce autobusu v Praze. Tak 10 km východním směrem jeden konvektivní mrak přerostl do slabého cumulonimbu, aby se záhy rozpadl. Po příjezdu do Slaného to však mělo zajímavou dohru.
Krátce před tím, než jsem dojel do cílové zastávky, se v místě – tou dobou již rozpadlé – kovadliny začala formovat nová kupa, která ji zajímavým způsobem podrostla, až to vypadalo, jako že ta kovadlina je vlastně „její“. Hned po výstupu z autobusu jsem to nafotil, za nějakých 5 minut jsem si vyzvedl doma kolo a za průběžného pozorování zamířil na své oblíbené stanoviště. To jsem ještě netušil, jak bude tohle místo pro dnešní lov zásadní. Kupa původní kovadlinu postupně prorostla a vrhla další kovadlinu, která nabyla obstojnějších rozměrů než její předchůdkyně.
Cumulonimbus - autor: Michal Janoušek  Cumulonimbus calvus - autor: Michal Janoušek  Cumulonimbus calvus - autor: Michal Janoušek

Poté ale také zeslábla a společně s několika dalšími zbytky kumulonimbů a „chmířím“ z kovadlin se odsouvala dále na sever, aniž by se rýsovala jakákoliv nová konvekce v dohledu. Nic nenaznačovalo tomu, že by právě dnešek měl být pro Slaný vrcholem sezóny. O moc větší šanci nedával ani radar, který sice tu a tam ukazoval silné bouřky, ale jejich kurs, vzdálenost a poločas rozpadu mně nechávaly klidným.

Skupina cumulonimbů a cumulů - autor: Michal Janoušek

Náhlá hvězda zazářila až po setmění, když radar na Rokycansku ukázal několik buněk, u kterých co nevidět mohlo dojít k prvním výbojům. Počítal jsem, že případné blesky budou v kovadlinách, takže vzdálenost nějakých 50 km byla přijatelná. Vyrazil jsem opět směrem na Vojenčák a zastavil se po pěti minutách někde v půli cesty, kde byla první příležitost k výhledu daným směrem. K mému překvapení jsem hned uviděl záblesk, a do minuty následovalo ještě několik dalších. Zároveň jsem dospěl i ke druhému – daleko méně příznivému – zjištění. Záblesky se zdály jakoby ztlumené, což bylo způsobeno tím, že oblohu před bouřkami zakrývá nějaká jiná oblačnost. Bylo více-méně rozhodnuto, že s blesky v kovadlinách se pro dnešek můžu rozloučit. Značně volnějším tempem jsem dorazil až na cílové stanoviště, pomalu vybalil stativ a foťák, a fotil a nefotil pouhé záblesky na obloze. Kdybych věděl, že tou dobou některý z kolegů fotí na odvrácené straně systému problikávající kovadliny bez balastu a pod čistou oblohou (jak se později ukázalo v diskuzním fóru), asi bych měl sto chutí skopnout ten stativ ze stráně.

Prokukující bouřka mezi kumuly - autor: Michal Janoušek  Bouřka prozatím zakrytá jinou konvekcí - autor: Michal Janoušek
Bouřka prozatím zakrytá jinou konvekcí - autor: Michal Janoušek  Přibližující se noční bouřka - autor: Michal Janoušek

Dlužno ale podotknout, že frekvence blesků se tak dramaticky navýšila, že připomínala čelo bouře dvojkové situace a nebylo tedy moc na místě si na něco stěžovat. Evidentně se jednalo již nejméně o dvě centra, která se navíc patrně přiblížila. Co vlastně říká radar? Neskutečné! Skupina silných bouřek s bílými jádry – ta nejsilnější z celého dne – se rozohnila jen kousek od Slaného a směřuje na nás. Skvělá příležitost pro záchranu mizerné sezóny! Ta vrstva nízké oblačnosti byly vlastně základny konvekce, ze kterých bouřky dále na jihu vznikaly. Postupně se ale naštěstí protrhávala. Po chvíli se začalo nově blýskat také severněji od hlavní oblasti, kde vznikla nová buňka. V tomto případě již blesky – byť jen základnové – byly bližší a průrvami v nízkých mracích bylo něco vidět i v kovadlinách. I jižní oblast jader se přiblížila a chvílemi z ní šlehaly už docela zřetelné blesky. Jindy zase vynikala výraznější kupovitá struktura. Někdy touto dobou náhle z oblaků vystřelil krásný větvený blesk do prostoru před bouřkou. První fajfka! Zřejmě nějaký plusák, nebo aspoň jeho spodní část.

Radarový snímek ČHMÚ zobrazující bouřkové buňky východně od Plzně.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG
Velikost: 328.8 kB

Rozvětvený CG blesk - autor: Michal Janoušek  Přibližující se noční bouřka - autor: Michal Janoušek
Rozvětvené CG blesky - přibližování bouřky - autor: Michal Janoušek  Rozvětvené CG blesky - přibližování bouřky - autor: Michal Janoušek

Teď trochu odbočím, neboť v tuto chvíli by mohl tenhle článek dost možná končit. Nějakou dobu se zas tolik nedělo, a tak jsem dostal takový, jak se později ukázalo, ne zrovna moudrý nápad. Vzhledem k tomu, že mi na nové kartě docházelo místo, rozhodl jsem se, že na chvíli karty vyměním, a tuhle nic-moc etapu budu fotit na tu starou. Vím ale, že má pomalejší rychlost ukládání a při sériovém snímání foťák postupně nestíhá zpracovávat. To se také za chvíli stalo. Nechal jsem ho tedy odpočinout, ale zrovna se začalo docela pěkně blýskat a já začal být netrpělivý. Čekal jsem, čekal, ale foťák pořád nereagoval, až jsem to asi po půldruhé minutě nevydržel, a prostě jsem ho vypnul. Po zapnutí ale zásek stále trval. Kartu jsem tedy vyndal a vrátil zpátky tu lepší. Když i potom zásek pokračoval, začal jsem už mít „nervy“. Vyndal jsem na chvíli už i baterku. Zapnu a…  stále svítí červené světílko a hláška „busy“. No asi nemusím popisovat, jak jsem se v tu chvíli cítil… Naštěstí jsem (v záchvatu paniky) zmáčknul spoušť a ta kupodivu konečně zareagovala. To mi spadl kámen ze srdce a rázem jsem byl zase ve hře.

Aby se něco takového už neopakovalo, koupil jsem si teď přes zimu novou paměťovou kartu. Vsadil jsem na Touch od Sony, která by podle údajů měla mít rychlost zápisu 150 MB/s. Mimochodem jsem byl překvapen tím, jak je bytelná. Od mého konce s CF kartami (ke kterému došlo mým přechodem na Nikon D 610) mám teď konečně pocit, že své fotky svěřuji nějakému spolehlivému médiu, než jakým jsou ty chatrné klasické SD karty, které se (alespoň ty od Sandisku) bezmála rozpadají v ruce.
Ale zpátky na oblohu. Jak se bouřka přibližovala, začaly být více patrné CG blesky pod základnami, a to zejména v severní části systému. Nyní už byly konečně ve vzdálenosti, kdy se dá říct, že je to na fotku. Přibližování blesků najednou jakoby nabralo rychlejší spád a skoro každý další blesk byl silnější, nebo bližší, než ten předchozí. To se bohužel zprvu projevilo i opakovaným přepálením fotek, přestože jsem stále přidával na cloně. Docela mně zaskočilo, že F/8 nestačila. Zastavil jsem se až na f/16. Oblohu teď doslova ovládly krásné větvené CG blesky, navíc většinou ve skupinách a to celé se soustřeďovalo na oblast do 10-ti km před objektivem. Mohlo jít i o plusáky, nebo alespoň o blesky se značným vertikálním rozsahem. Vycházely jakoby z nějakého altostratu, který ale musel být původem z kovadlin, nejspíš část bouřky, které se rozpadla základna. A v rámci této série zřejmě uhodil i adept na nejlepší blesk za celou historii mého pozorování. Byl opět tvořený dvěma až třema hlavními kanály s mimořádně složitou sítí větví a na výšku mohl mít kolem 5 km.

Soustava CG a CC blesků - autor: Michal Janoušek  Skupina bohatě větvených CG blesků - autor: Michal Janoušek
Skupina bohatě větvených CG blesků - autor: Michal Janoušek
Skupina bohatě větvených CG blesků - autor: Michal Janoušek
Soustava větvených CG blesků výšky cca 5 km - autor: Michal Janoušek
Skupina CG blesků - autor: Michal Janoušek
CG blesky - autor: Michal Janoušek  Skupina CG blesků - autor: Michal Janoušek

To už se centrum CG blesků přesunulo příliš severně a já jsem z tohoto místa nemohl dále fotit kvůli porostu. Nadešel tak čas pro malý přesun asi o 30 metrů vedle. Že bych během toho přesunu něco promeškal mně teď ani tak netrápilo a případné další úlovky jsem bral už jenom jako bonus. Každopádně jeden utekl a další šel do kraje záběru, protože jsem přesunem ztratil přesnou orientaci. A nakonec trefa do černého. Trojitý CG větvičák s dvěma CC rameny do stran přes celý záběr. Pak už jen několik vzdalujících se blesků a na ty po nich následující už nepomohl ani zoom, protože rychle mizely v kouřmu. Kousek po půlnoci je konec a kupodivu nemusím ani utíkat před deštěm. Celý systém totiž těsně minul západně a na odstupu se navíc rozpadal. Nicméně u nás na chatě, kudy to procházelo, to byla prý mimořádně silná bouřka s asi 30mm vody. Závěrem konstatuji nejlepší bleskovou show od 31. 5. 2011.

CG blesk - autor: Michal Janoušek  Čtveřice CG blesků (na jeden záblesk) - autor: Michal Janoušek
Král oblohy - autor: Michal Janoušek
CC blesk - autor: Michal Janoušek  Skupina větvených CG blesků - na odstupu - autor: Michal Janoušek
Skupina větvených CG blesků - na odstupu - autor: Michal Janoušek  Detail vzdalujících se blesků - autor: Michal Janoušek
Skupina CG blesků - na odstupu - autor: Michal Janoušek  Skupina vetvěných blesků - autor: Michal Janoušek
Skupina větvených CG blesků - na odstupu - autor: Michal Janoušek  Skupina větvených CG blesků - na odstupu - autor: Michal Janoušek
Větvený CG blesk - autor: Michal Janoušek

Radarová animace v zoomu zobrazující vývoj a postup nočního bouřkového sytému od Rokycan směrem Ústí nad Labem.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG
Velikost: 12070.6 kB

J. Džugan – Toužim, okr. Karlovy Vary

Konec srpna roku 2019 byl ve srovnání s průměrem velmi teplý a na rozdíl od zoufale suchého července i docela bouřkově aktivní. I v tento den se vyskytly během dne pomístně po našem území nějaké bouřky. Ty se s klasickým denním chodem k večeru rozpadly, a tak se tento den zdál být uzavřený. To byla ale mýlka. Někdy kolem 22:30 se už v noci začala v prostoru Brd znenadání rozvíjet mohutná bouřková konvekce, postupující severním směrem. Zanedlouho jsme již měli vyvinutou silnou multicelární bouři i s bílými jádry. Osobně jsem o její existenci dlouho nevěděl, jelikož jsem vůbec nekontroloval dění a chystal se jít spát. Když už jsem zhasnul, všiml jsem si za oknem neustávající blikot, tak jsem se šel přesvědčit o situaci na balkon a spatřil jsem východním směrem velmi intenzivní blýskavici. Okamžitě jsem pobalil techniku a šel zkoušet štěstí ven. Bylo tak 23:30 a bouře byla krátce po svém vrcholu, byla ale stále ohromně bleskově aktivní. Neustávající vnitřní blesky krásně vykreslovaly kupovitou strukturu mraků. Připomínalo to záběry z australských monzoonů, proto jsem zkusil noční timelapse blesků, o jehož výsledku se můžete přesvědčit níže. Pokud jde o jednotlivé fotky, tak tam jsem už tolik úspěšný nebyl. Asi po půlnoci začala bouře slábnout. Ovšem na místě jsem setrval asi do půl jedné, než bouře zeslábla natolik, že už nestálo za to to dále protahovat.

IC blesk 01 - autor: Jan Džugan  CG blesk - autor: Jan Džugan
CC blesk - autor: Jan Džugan
IC blesk 03 - autor: Jan Džugan  IC blesk 02 - autor: Jan Džugan

Radarová animace ČHMÚ s detekcí blesků Blitzortung.org zobrazující postup nočních bouřek.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Blitzortung.org
Velikost: 6487.4 kB

Související odkazy:
http://www.chmi.cz – Český hydrometeorologický ústav
http://www.blitzortung.org – A world-wide, real-time, community based lightning detection and lightning location network with live lightning maps
http://forum.bourky.com/viewtopic.php?f=53&t=1819 – Bouřky 27. 8. 2019 ve fóru A.S.S.
http://www.estofex.org – European Storm Forecast Experiment