Od konce povodní v červnu 2013, jenž postihly především území Čech, uplynul již více než měsíc a nastal tak čas k bilancování. Nehodláme se však do něj pouštět my, jelikož nám to ani nepřísluší, ale Český hydrometeorologický ústav ano. ČHMÚ nás proto kontaktoval prostřednictvím pana ing. Petra Šercla, vedoucího oddělení povrchových vod, zdali by AMS – o.s. mohlo poskytnout data získaná ze srážkoměrů provozovaných amatérskými meterology za účelem zahuštění a doplnění dat naměřených sítí srážkoměrů ČHMÚ. AMS – o.s. samozřejmě žádnou vlastní srážkoměrnou síť neprovozuje, a proto se obracíme na Vás, soukromé amatérské pozorovatele, často vybavené již kvalitním měřícím zařízením, a vyzýváme Vás tímto ke spolupráci na níže uvedeném projektu.

O jaká data je zájem?

ČHMÚ má zájem o údaje z neprofesionálních srážkoměrů ve dvou časových obdobích. Jedno souvisí s první srážkovou vlnou ve dnech 1. a 2. června 2013, další pak s vlnou následující ve dnech 8. a 9. června 2013. Přesněji se tedy jedná o 24 hodinové úhrny mezi 1.6.2013 8:00 SELČ a 2.6.2013 8:00 SELČ (pokud máte k dispozici, klidně i po jednotlivých hodinách), dále pak mezi 2.6.2013 8:00 SELČ a 3.6.2013 8:00 SELČ. V druhém zkoumaném období pak data mezi 8.6.2013 8:00 SELČ a 9.6.2013 8:00 SELČ a mezi 9.6.2013 8:00 SELČ a 10.6.2013 8:00 SELČ. Pokud odečítáte srážky v intervalu mezi půlnocemi následujících dní, můžete poskytnout i tato data, ale s uvedením přesného intervalu (nebo opět hodinové úhrny). Zájem je především o data z oblastí nejvíce postižených srážkami – tj. v první vlně především východní Krkonoše, Podkrkonoší, střední a jižní Čechy – v druhé vlně pak defakto celé území Čech. Pro přiblížení připojujeme radarové odhady rozložení srážkových úhrnů (bez vyjádřených číselných hodnot) v inkriminovaných obdobích.

Radarový odhad srážkových úhrnů 1.6.2013 8:00 SELČ až 2.6.2013 8:00 SELČ
© Český hydrometeorologický ústav
Velikost: 93.4 kB
Radarový odhad srážkových úhrnů 2.6.2013 8:00 SELČ až 3.6.2013 8:00 SELČ
© Český hydrometeorologický ústav
Velikost: 83.0 kB
Radarový odhad srážkových úhrnů 8.6.2013 8:00 SELČ až 9.6.2013 8:00 SELČ
© Český hydrometeorologický ústav
Velikost: 190.8 kB
Radarový odhad srážkových úhrnů 9.6.2013 8:00 SELČ až 10.6.2013 8:00 SELČ
© Český hydrometeorologický ústav
Velikost: 153.0 kB

Jak data předat?

Pokud jste vlastníky použitelných dat a rozhodnete se o ně podělit, máte následující možnosti – buď je zašlete mailem na adresu nebo je můžete vložit na fórum AMS do speciálně založeného tématu. Váš příspěvek nebo zpráva by měl/a obsahovat následující informace:

– místo měření (název)
– co nejpřesnější zeměpisné souřadnice stanice
– nadmořskou výšku stanice
– srážkové úhrny rozepsané podle dní (s případným určením časů začátku a konce intervalu měření)
– případně typ stanice/srážkoměru

Údaje by bylo vhodné nashromáždit a předat nejpozději do konce července. Vámi poskytnutá data dále zpracujeme a předáme ČHMÚ.

Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou zapojit a dokázat tak, že i náš koníček může posloužit všem ku prospěchu věci.