Z. Černoch – Novojičínsko, Opavsko

Celý pátek (7. 7. ) jsem protrpěl u radaru sledujíc vývoj bouří a následně i fotky na Facebooku. Tvořila se jedna supercela za druhou, ale pro mě v těch nejhorších místech. Závětří Jeseníků udělalo své a celý den byl bez bouřek. Když se na radaru po setmění objevilo slabé a téměř neaktivní jadérko, rozhodl jsem se vyrazit ku Kaménce. Po dojezdu na místo jsem si říkal, zda se mi to jen zdá. Jen škoda, že toto jadérko neprodukovalo více blesků.

Blesk naděje - autor: Zbyněk Černoch  Blesk - autor: Zbyněk Černoch

Blesk na dobrou noc - autor: Zbyněk Černoch

Po pátku jsem nevěděl, co mám po pravdě očekávat, a když se začala objevovat konvekce severně od Větřkovic, zpočátku jsem ji nevěnoval pozornost. Bylo to hezké, ale neaktivní. Opakovaně jsem se vracel na pole a sledoval vývoj. Pak jsem si uvědomil, že se pod základnou tvoří něco jako wall cloud, a tak jsem pelášil z pole a rychle jel autem na nějaké pozorovací místo. Už při výjezdu z Větřkovic na kopeček byl wall cloud velmi dobře zformován, ale snažil jsem se dojet co nejblíže. U Březové jsem v rychlosti udělal fotku a vzhledem k rychlosti a směru postupu jsem se vydal nad Vrchy. Zde jsem začal snímat nepochybně supercelu v jejím dalším postupu. Škoda, že jsem nebyl v úplně ideální pozici.

Tvořící se bouřka - autor: Zbyněk Černoch

Wall cloud - autor: Zbyněk Černoch  Wall cloud - autor: Zbyněk Černoch  Wall cloud - autor: Zbyněk Černoch

Wall cloud - autor: Zbyněk Černoch

Radarová animace s detekcí blesků CELDN v Zoomu. Křížek značí obec Vrchy.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 4514.3 kB

Když už byla supercela poměrně daleko a byla celkem špatně zřetelná, přestal jsem snímat. Večer jsem se dozvěděl, že kdybych vydržel jen o 10 minut déle nafotil bych svoji první trombu.

Severně od Jeseníků se objevilo zajímavé bouřkové jádro, a tak jsem sledoval jeho další vývoj. Nakonec jsem se rozhodnul zariskovat a vyjel jsem s pochybnostmi do míst, kde jsem si chtěl na onu bouřku počkat. Když jsem byl před Opavou, zaujala mě bouřka, která se vytvořila v místech, kam jsem směřoval. Měla typický tvar supercely, ale neměla dostatečnou životnost. Dojel jsem za Pusté Jakartice, kde je nádherný výhled do všech stran a kochal se na odcházející wall cloud na severozápadě a prudce rostoucí congesty nad západem. Vývoj byl velmi rychlý. Ozvalo se zahřmění a po chvilce už bylo hřmění bez přestávky.

Wall cloud - autor: Zbyněk Černoch  Wall cloud - autor: Zbyněk Černoch  Bouřka se zajimavou základnou - autor: Zbyněk Černoch

Po celé délce základny se začala tvořit turbuletní oblačnost a o něco později byly vidět první náznaky shelf cloudu. Vzhledem k blízkosti bouřky jsem urychleně přejel k směrem na Chlebičov, odkud bylo vidět mohutný vývin na čele a já jsem byl rád, že jsem tak zariskoval.

Shelf cloud - autor: Zbyněk Černoch  Tvořící se shelf cloud - autor: Zbyněk Černoch

Shelf cloud - autor: Zbyněk Černoch

Shelf cloud - autor: Zbyněk Černoch

Shelf cloud - autor: Zbyněk Černoch

Shelf cloud - autor: Zbyněk Černoch  Shelf cloud - autor: Zbyněk Černoch  Shelf cloud - autor: Zbyněk Černoch  Shelf cloud - autor: Zbyněk Černoch

Shelf cloud - autor: Zbyněk Černoch

Shelf cloud - autor: Zbyněk Černoch

Radarová animace s detekcí blesků CELDN v Zoomu. Křížek značí obec Chlebičov.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 6912.7 kB

Na radaru byla vidět další bouřka, ale tentokráte byl její postup směrem k Vítkovu. Vyrazil jsem domů a dojel si na výhled nad Větřkovice. Bohužel bouřka měla typický vzhled pro supercely, ale než jsem dojel na místo s dostatečným rozhledem wall cloud zmizel. Když už jsem tam stál, rozhodl jsem se čekat na další vývoj. Z mého pohledu se zdálo, že se bouřka rozpadá. Pak se najednou objevil nejprve úzký pruh srážek, které rychle mohutněly a na radaru se objevilo bílé jádro. Nakonec jsem uslyšel dva hromy než se bouřka definitivně začala rozpadat. Na rozloučenou se vytvořila krásná duha s podružnými oblouky.

Nové jádro - autor: Zbyněk Černoch

Primární a sekundární duha - autor: Zbyněk Černoch  Duha s podružnými oblouky - autor: Zbyněk Černoch

Bouřkový mrak v rozpadu - autor: Zbyněk Černoch

Radarová animace s detekcí blesků CELDN v Zoomu. Křížek značí obec Větřkovice.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 2424.3 kB

M. Grék – Ostravsko; Petránky, Čadca – Slovensko

Dnešní den by se z mého pohledu dal označit jakožto mírný neúspěch. Málo jsem sledoval předpověď a zanedbal tak potenciální bouřkovou situaci. Auto jsem neměl k dispozici a ráno jsem byl na cestě na chatu na Slovensko, kousek jižně od města Čadca.

Již před 10. hodinou ráno došlo ke tvorbě bouřek. To už jsem však byl skoro na cestě a nemohl jsem sledovat situaci. Po 11. hodině jsem z vlakového nádraží naštvaně pozoroval radar a již v tu dobu se mi dostalo echa, že bouřka, která vznikla kousek od domova vyrostla do supercely, doprovázené ukázkovým wall cloudem. Nakonec jsem si uvědomil, že ani z domu bych neměl dobrý výhled na základnu bouřky, neboť byla nejspíš v zákrytu srážek.

Radarový snímek v zoomu zobrazující bouřkovou konvekci.
© Český hydrometeorologický Ãútav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 319 kB

Křížek na snímku značí polohu v Ostravě, odkud jsem vyrazil směrem na chatu. V tuto dobu již byla bouřka supercelou.

Po jedné hodině odpoledne docházelo k vývoji dalších bouřek, se správným vývojem tak, aby prošly kousek od Čadce a daly se dobře pozorovat. Z dálky šlo vidět, jak má bouřka výrazně nakloněný vzestupný proud.

Vzestupný proud bouřky - autor: Matěj Grék

Radarový snímek v zoomu zobrazující bouřkovou konvekci.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 357.8 kB

Tento radarový snímek je ze stejné doby, ze které byla pořízena předchozí fotografie. Od té chvíle jsem pouze doufal, aby bouřka „přežila“ přechod přes horské překážky a aby nezanikla.

Křížek na tomto, a na všech následujících radarových snímcích značí polohu pozorovacího místa Petránky, přibližně 6 kilometrů jihozápadně od Čadce.

Pohled na základnu bouřky - autor: Matěj Grék

Radarový snímek v zoomu zobrazující bouřkovou konvekci.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 338.7 kB

Radarový snímek napovídá, že došlo k útlumu bouřky. Její struktura však naznačovala, že by ještě mohlo dojít k jejímu obnovení. Zatímco bouřka přecházela v dostatečné a bezpečné vzdálenosti od stanoviště, naskytl se krásný pohled jak na její základnu, tak rovněž na velmi dynamický vzestupný proud a jeho neutichající aktivitu. Za povšimnutí stojí četný výskyt oblaků typu pileus a velum ve formě čepiček a závojů tvořících se na vrcholku vzestupného proudu.
V jednu dobu došlo k nárazovému obnovení aktivity bouřky. Poznat to šlo jak z dynamiky oblaku Cb, tak z radarového snímku, na kterém se opět objevilo bílé jádro značící silné srážky.

Přecházející bouřka - autor: Matěj Grék  Přecházející bouřka - autor: Matěj Grék  Přecházející bouřka s oblaky pileus - autor: Matěj Grék

Přecházející bouřka s oblakem velum - autor: Matěj Grék  Odcházející bouřka s oblakem pileus - autor: Matěj Grék

Radarový snímek v zoomu zobrazující bouřkovou konvekci.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 307.2 kB

V době pořízení posledního snímku bouřka vykazovala nejvyšší odrazivost od doby přechodu přes hranice ČR-SK, a to hodnoty 61 dBZ. Slabší radarový odraz jižně od bouřky souvisí s mělkou konvekcí, která narazila na zádržnou vrstvu.

Zanedlouho se pohled na bouřku zahalil oblakem Altocumulus cumulogenitus z „nedozrálé“ konvekce jižně od místa pozorování. Z této konvekce spadlo pouze pár kapek. Po cestě zpět k chatě jsem si však nad západním obzorem všiml dalšího vývoje hluboké konvekce.
Bouřka se rychle přibližovala na místo pozorování. Opět vykazovala nakloněný vzestupný proud, tentokrát s výraznějším wall cloudem.

Radarový snímek v zoomu zobrazující bouřkovou konvekci.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 276.6 kB

Přicházející bouřka s wall cloudem - autor: Matěj Grék  Srážkové jádro bouřky - autor: Matěj Grék

Srážkové jádro minulo a zůstal tak nezacloněný výhled na základnu bouřkové oblačnosti. Po přechodu této bouřky již nastal klid. Nakonec jsem výletu nelitoval, neboť pozorování z vyšších nadmořských výšek poskytuje jiný, mnohem lepší výhled než výhled z panelákového domu Ostravy.


Související odkazy:

http://www.chmi.cz – Český hydrometeorologický ústav