Přívalové srážky a krupobití zejména na západě ČR
— SITUACE —

Situace bude velmi podobná předchozím dnům. Nad západní Evropou se bude rozkládat výšková brázda s osou cca od Islandu po Španělsko. Na východ od nás se pak i nadále udržuje mohutný výběžek vyššího geopotenciálu. Paralelně s východním ramenem brázdy se pak přes západní Evropu táhne frontální rozhraní (které nicméně naše území začne ovlivňovat až v průběhu soboty). Před ním k nám od jihu až jihozápadu proudí velice teplá a vlhká a instabilní vzduchová hmota. Nutno podotknout, že tato situace je velice náročná na předpověď.

— PŘEDPOVĚĎ Z ČR —

Očekáváme ojediněle až místy silné bouřky s přívalovými srážkami a krupobitími.
Oba aktuální běhy modelů GFS a ECMWF (12Z) naznačují v této oblasti mírnou labilizaci (CAPE přes 1000J/kg) v průběhu odpoledních a večerních hodin. Skutečná míra labilizace je však otazná neboť jednak modely neustále své předpovědi lability mění (zejména GFS často při předpovědích na druhý den CAPEdosti nadhodnocuje) a jednak tento parametr je velmi citlivý i na lehké změny v teplotě a vlhkosti vzduchu.
Nicméně by zde měla probíhat poměrně silná advekce vlhkosti a rosné body na mnoha místech by mohly přesáhnout 20°C. Model GFS počítá s hodnotami směšovacího poměru až přes 12g/kg na poměrně rozsáhlém území. Díky postupnému přibližování brázdy a fronty s ní spojené bude zejména v západních Čechách zesilovat střih větru. Ve večerních hodinách by se tak (převážně v rámci západních Čech) střih ve spodních 6 kilometrech mohl pohybovat mezi 10-15m/s.
Potíž bude v tom, že, narozdíl od předchozích dní, nemůžeme počítat s žádným výraznějším zdrojem liftu v podobě fronty. GFS je tak v průběhu dne poměrně pesimistický ve svých odhadech rozložení srážek. V průběhu odpoledne a večera by vměla LFC zvolna klesat. Bouřky by se mohly vyskytovat hlavně v rámci horských oblastí, popřípadě lokálních zón konvergence.
Labilizace ovzduší v kombinaci s vysokou vlhkostí a stále zpočátku relativně pomalým pohybem bouřek by mohla mít za následek vysoké úhrny srážek ,ojediněle až místy přes 30mm (ojediněle, zejména v rámci horských oblastí i přes 50mm). Rovněž v rámci pulse storm, popřípadě večer i lépe organizovaných bouřek počítáme s možností výskytu krupobití

— PŘEDPOVĚĎ střední a západní Slovensko —

V této oblasti se modely dosti rozcházejí v míře labilizace. Zatímco GFS počítá s CAPE přes 1000J/Kg, ECMWF počítá v těchto oblastech s labilitou výrazně slabší (spíš ojediněle nad 500J/Kg). Ojediněle až místy by se však i zde mohly objevit silnější projevy (krupobití, popřípadě silné srážky) zejména v rámci pulse storms. Četnost těchto projevů, stejně jako skutečná míra labilizace, (se kterou tato situace stojí a padá) je však otázkou.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

V této oblasti má být slabší jak labilita, tak i ostatní parametry (ačkoliv i zde by mohly hodnoty směšovacího poměru přesahovat 10g/kg) výraznější projevy bouřek očekáváme spíše ojediněle.

Tato předpověď není finální a v průběhu dne se pravděpodobně ještě budou (podle našich možností) vydávat updaty. Stupeň 1 je vzhledem k problematické lokalizaci oblastí favorizujících silné bouřky úmyslně vydán na dosti velké území.