Nízké až velmi teploty na větší části území, na některých místech při vyjasnění možnost poklesů teplot až pod -20°C.— SITUACE —

S novým přílivem chladného vzduchu, který k nám nastal v týlu včerejší tlakové níže, se k nám od JZ nasunul hřeben vysokého tlaku vzduchu. Ten vytváří svým, co do střední a vysoké oblačnosti, bezoblačným počasím příhodné podmínky pro výrazné radiační ochlazování během noci a tak i pro výskyt silných až velmi silných mrazů během noci na neděli a nedělního rána.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Vývoj teplot bude velmi závislý na dalším přetrvávání a vývoji nízké oblačnosti a lokálně i mlh, jež se udržují nad Českou kotlinou a některými dalšími oblastmi po většinu dnešního dne. Výskyt velmi silných mrazů je nejpravděpodobnější, soudě podle současného vývoje nízké oblačnosti a aktuálních hodnot rosných bodů, na Moravě a to zejména v pásu táhnoucím se od Opavy a Jeseníku přes Hanou a nížiny řeky Moravy až po Břeclav a Pálavu. Zde by mohli noční minimální teploty klesat až na hodnoty pod -20°C, zejména v případě, že se udrží jasná obloha. Výskyt podobných teplot nelze vyloučit ani východněji, teda v okolí Ostravy, na Zlínsku apod.
Co do teplot pod -15°C lze je čekat v přilehlých oblastech ke stupni č.2, dále pak v Okolí Tábora a části Vysočiny, kde je nyní jasno a dochází k rychlému prochladání povrchu, zde v některých údilích nelze vyloučit rovněž ojedinělý pokles teplot až do hodnot kolem -20°C za předpokladu, že se udrží jasná obloha i nadále. Stejně tak v oblasti S Čech, části Polabí a Poohří a v J Čechách jsou pravděpodobné poklesy teplot an mnohých místech pod -15°C.
S ohledem na obtížnost přesné lokalizace předpovědi, s ohledem na nemožnost přesně předpovědět další vývoj nízké oblačnosti a mlh, je vyznačeno větší území, výskyt velmi nízkých teplot nelze vyloučit ojediněle ani mimo vyznačené území. Důvodem k tomu ale je i možnost výskytu mrznoucích mlh, které mohou namrzat na podchlazené předměty a povrchy a činit je kluzkými, což může být nebezpečné zejména v případě silnic.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

Situace je zde náročnější na předpověď vzhledem k výrazně složitěšjímu terénu. Nejnižší teploty předpokládáme v oblasti S-SZ Slovenska, v oblasti okolí Tater, zejména nízkých a J od nich. Zde by mohlo docházet k ojedinělým poklesům teplot, zejména v údolních oblastech až na hodnoty kolem -20°C a méně při udržení jasné oblohy. Stejně tak nelze vyloučit teploty kolem -20°C i Z ad M. Karpat v oblasti přiléhající k řece Moravě. Taploty pod -15°C se pak mohou při udržení jasného počasí vyskytovat na větší části území snad s vyjímkou dolního Podunají a JV a V okraje Slovenska. I zde však nelze vyloučit ojedinělý pokles teplot k -15°C, zejména v údolných oblastech.