Zejména ve vyšších polohách ČR očekáváme silný nárazový vítr, na horách pak s nárazy až přes 25m/s a to i na Slovensku.— SITUACE —

Nad severním Atlantikem a západní Evropou se udržuje výrazná baroklinní zona orientovaná přibližně od západu k východu, se kterou je ve výšce spojen poměrně výrazný jet stream. Na tomto frontálním rozhraní se tvoří množství vln, které pak postupují shodně s výškovým prouděním přes severní Evropu směrem k východu.
Hluboká výšková brázda nad jižní Evropou (Středomořím) bude slábnout a odsouvat se k východu, čímž uvolní místo výrazné tlakové výši, která se tam usadí. Díky tomu se oblast silného západního proudění podél (stále zvlněné) frontální zony přesune i nad střední a východní část Evropy. Vzhledem k výraznému teplotnímu gradientu na frontě je možno očekávat i silný tlakový gradient a tudíž silné proudění v této oblasti jak ve vysokých tak i v nižších hladinách troposféry. Zejména na severu středení Evropy je možné očekávat rychlost proudění v 850hPa až přes 30m/s.

— PŘEDPOVĚĎ —

Situace ohledně větru je poměrně diskutabilní. Zatímco model GFS naznačuje v hladině 850 i 925hPa rychlost větru 25-30m/s. (oblast S-SZ ČR), model ECMWF je ve svých odhadech mírnější (20-25m/s). Vítr bude během dne zvolna zesilovat, nejvýraznější by měl být v nočních hodinách. Nárazy větru v horských oblastech bude limitovat orientace větru vzhledem k pohoří, proudění bude buďto paralelní k horskému pásmu, nebo ho bude protínat pod poměrně malým úhlem. Většinou tedy na horách odhadujeme nárazy větru povětšinou kolem 25m/s, nárazy ke 30m/s očekáváme spíše velmi ojediněle na exponovaných hřebenech. Zejména v rámci hor na severu republiky by měl být vítr kombinovaný se srážkami. Na horách samotných by mělo jít o srážky sněhové, popřípadě sníh kombinovaný s deštěm. Určení přesné fáze srážek je v současné době ošemetné kvůli výrazně proměnlivé výšce nulové izotermy.
Co se níže položených oblastí týče, situace by mohla být složitější. Záleží (kromě skutečné rychlosti proudění v uvedených hladinách) zejména na vertikálním teplotním profilu atmosféry. ten pravděpodobně nebude favorizovat výraznější přenos hybnosti, nicméně na exponovaných kopcovitých místech je i tak možno pozorovat ojediněle až místy nárazy 15-20m/s.